Javascript is disable - http://www.webestools.com/ - Diagonal Ribbon Generator
Web Site Builder

digiDisk

... za zaščito vaših podatkov

digiDisk je aplikativna programska rešitev za varen prenos podatkov z USB napravami.

Z uporabo aplikativne rešitve lahko vsebino naprave (USB ključek, prenosni disk) delno ali v celoti šifriramo.
Ob morebitni izgubi ali odtujitvi tako zloraba podatkov ni možna.

Pri sami uporabi rešitve imamo dva ključna koraka, in sicer:

- predpriprava samih prenosnih USB medijev, katero za vas izvršimo mi ali pa
za vas pripravimo "master key*" , s katerim ta korak izvedete sami ter

- enostavno uporabo, ki je nato na voljo le avtoriziranim uporabnikom.

Prenosna USB naprava se lahko po zaključeni pripravi uporablja tako za prenos zavarovanih, kot tudi nezavarovanih podatkov.

Na prvi pogled sam ključek in njegova vsebina morebitnemu najditelju izgledata popolnoma običajno. 

Zavarovani del podatkov je šifriran in zapisan v datoteki na prenosnem mediju, poleg tega pa je tudi del aplikacije, s katero lahko podatke dešifriramo in normalno uporabimo.

digiDisk je certificiran kot ustrezna šifrirna rešitev s strani Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov.

Prednosti digiDiskEnostavna uporaba

 Možen prenos zaščitenih in nezaščitenim podatkov

 Zloraba podatkov ni možna

Certificirana šifrirna rešitev 

*Master key za vas pripravimo glede na količino zakupljenih licenc za izdelavo digiDisk USB ključev.