Javascript is disable - http://www.webestools.com/ - Diagonal Ribbon Generator
Mobirise Site Maker

Produkti

iCat

... za nadzor internetnega prometa

Sistem iCAT je orodje namenjeno nadzoru internetnega prometa v računalniškem omrežju.

Sistem omogoča zajemanje, arhiviranje, rekonstrukcijo in analizo prometa.

digiCRYPT

... za varne klice

digiCRYPT je programska rešitev end-to-end VoIP enkripcije za mobilne telefone.

Aplikacija omogoča kriptiranje glasovnih klicev, varno izmenjavo datotek in kriptiranje SMS sporočil.

digiVIS

ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

Sistem za računalniško analizo slik, ki se uporablja pri identifikaciji registrske številke vozila.                                                 

digiNOISE

... za varne pogovore

digiNOISE je namenjen varnemu pogovoru med dvema ali več sogovorniki, ne glede na možnost prisotnosti prisluškovalnih naprav.Naprava omogoča uporabo na prostem, v zaprtih prostorih ter tudi v vozilih.digiDISK

.. za zaščito vaših podatkov

digiDisk je aplikativna programska rešitev za varen prenos podatkov z USB napravami. 

Z uporabo aplikativne rešitve lahko vsebino naprave (USB ključek, prenosni disk) delno ali v celoti šifriramo. Ob morebitni izgubi ali odtujitvi tako zloraba podatkov ni možna.
Storitve

PROTIPRISLUŠKOVALNI PREGLEDI

Technical Surveillance Counter Measure – TSCM

Protiprisluškovalni pregled je usmerjen v preveritev, ali se v določenem prostoru nahajajo sredstva za prisluškovanje in opazovanje s pomočjo uporabe elektronskih in ostalih medijev za prenos ali zapis zvoka in slike ali zgolj digitalnih podatkov ter njihovo lociranje in odstranitev.

INFORMACIJSKA VARNOST

Varnostni pregled informacijskega sistema

Pregled informacijskega sistema je usmerjen v odkrivanje ranljivosti v programski, mrežni in strojni opremi ter prepoznavanja ranljivosti in groženj za informacijske vire, ki jih uporabljajo organizacije za doseganje poslovnih ciljev na podlagi katerih se sprejmejo nasprotni ukrepi, če so ti potrebni za zmanjševanje tveganj na sprejemljivo raven, osnovano na vrednotah informacijskih virov organizacije.